Fylkesvei 84

Fylkesvei 84 (Fv84) går mellom sentrum i Sørreisa og Fossbakken i Lavangen. Veiens lengde er 81,4 km.

Før 1. januar 2010 var veien riksvei, etter at regionsreformen trådte i kraft har den status som fylkesvei.

Storveien

Vikaveien

Uten navn

Skøvassveien

Bjørkebakkveien

Uten navn

···· 10 · 12 · 13 · 14 · 15 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 57 · 58 · 59 · 63 · 65 · 66 · 83 · 84 · 86 · 87 · 91 · 102 · 103 · 104 · 105 · 114 · 115 · 116 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 131 · 132 · 141 · 142 · 152 · 153 · 155 · 161 · 166 · 171 · 173 · 174 · 175 · 177 · 178 · 179 · 184 · 202 · 203 · 211 · 212 · 214 · 221 · 223 · 224 · 225 · 227 · 228 · 229 · 231 · 232 · 243 · 251 · 252 · 253 · 261 · 263 · 265 · 266 · 271 · 274 · 275 · 277 · 281 · 283 · 286 · 287 · 288 · 292 · 293 · 294 · 295 · 296 · 301 · 302 · 303 · 304 · 305 · 306 · 311 · 312 · 313 · 314 · 321 · 322 · 331 · 332 · 333 · 342 · 347 · 348 · 349 · 351 · 352 · 355 · 357 · 359 · 360 · 361 · 362 · 363 · 364 · 365 · 367 · 824 · 825 · 829 · 847 · 848 · 849 · 851 · 852 · 853 · 854 · 855 · 856 · 857 · 858 · 859 · 860 · 861 · 862 · 863 · 865 · 866 · 867 · 868 · 869