Søndre Katland fyr

Søndre Katland fyr ligger 2,5 sjømil ut fra Farsund. Det er et ledfyr i innseilingen til Farsund og uthavnen Loshavn. Søndre Katland er meget utsatt for vær og vind og har dårlig havn.

Fyret ble bygd i betong samtidig med Grønningen fyr utenfor Kristiansand. Begge disse fyrene ble satt i drift 1. september 1878.

Under stormer har sjøen slått inn vinduene i 2. etasje og gitt store vannskader. Hele fyrbygningen kunne bli overskyllet og selv pipa kunne bli fylt med vann. Havna på innsiden av skjæret hadde opprinnelig et naust av tre. Etter at hard sjø ødela bygningen, ble den erstattet av en bunkersliknende betongkonstruksjon som kunne beskytte båtene.

Da fyret var bemannet og matauk var viktig hadde man kjøkkenhage i jordkasser som ble tatt i hus hver høst.

Fyret ble avbemannet i 1948.

Foto: Lars Verket

Grønningen fyr · Hatholmen fyr · Lindesnes fyr · Lista fyr · Markøy fyr · Odderøya fyr · Oksøy fyr · Ryvingen fyr · Songvår fyr · Søndre Kattland fyr